ابراهیم افراسیابی از فعالان اجتماعی و زیست محیطی شیوه رفتار با منابع طبیعی شهرستان ماسال را نامطلوب ارزیابی کرده و ادامه این روند را زمینه ساز نابودی کامل جنگلهای آن قلمداد کرد.

وضعیت جنگلهای ماسال به سوی بحرانی شدن پیش می رود

ابراهیم افراسیابی ماسال از فعالان اجتماعی و زیست محیطی شیوه رفتار با منابع طبیعی شهرستان ماسال را نامطلوب ارزیابی کرده و ادامه این روند را زمینه ساز نابودی کامل جنگلهای آن قلمداد کرد.

افراسیابی در ادامه و در خصوص فعالیتهای انجام شده در زمینه جذب توریست گفت ” متاسفانه هیچ اقدامی جهت بسترسازی و آمادگی جذب توریست در این منطقه صورت نگرفته و به زودی این هجوم افسار گسیخته توریست می تواند بجای تبعات مثبت اقتصادی زیانهای مادی را نیز متوجه محیط کند.”
وی اقدامات برخی گروه های زیست محیطی از جمله گروه سبز ماسال را اقداماتی سطحی و صرفا تئوریک عنوان کرد که عملا هیچ فایده ای برای جنگل نخواهد داشت.

او همچنین از مسئولان خواست تا زمان از کف نرفته از بحرانی شدن بیشتر جلوگیری نمایند و از تنها دارایی های این منطقه محافظت کنند.