کار این گروه از کوهنوردان ماسال، از ان جهت حائز اهمیت بوده که از اسبه ریسه به مولوم با پیمایش بیش از ۲۸۰۰ متر ارتفاع و ۲۵ کیلومتر مسافت را بطور پیوسته و در حدود ۸ ساعت کوهپیمایی طی کرده اند.

روز گذشته یک گروه سه نفره از کوهنوردان ماسالی با پیمایش مسیری دشوار از ییلاق اسبه ریسه ماسال به “مولومه بند” صعود کردند.

پیشتر در خبر و گزارشها زیاد شاهد بوده ایم برخی کوهنوردان  این قله صعود کردند. این در شرایطی است که اکثر این کوهنوردان با خودروهای شخصی به حوالی این قلعه رسانده و سپس کوهنوردی را آغاز می نمایند.

کار این گروه از کوهنوردان ماسال، از ان جهت حائز اهمیت بوده که از اسبه ریسه به مولوم با پیمایش بیش از ۲۸۰۰ متر ارتفاع و ۲۵ کیلومتر مسافت را بطور پیوسته و در حدود ۸ ساعت کوهپیمایی طی کرده اند.

کوهنوردی مولوم ماسال 97

کوهنوردی مولوم ماسال