طی جلسه ای که در فرمانداری تالش با حضور محمود شکری نماینده تالش ، رضوانشهر و ماسال و امیر عابدی رئیس هیات فوتبال تالش برگزار شد افراد زیر بعنوان هیات مدیره تیم چوکا انتخاب شدند.

طی جلسه ای که در فرمانداری تالش با حضور محمود شکری نماینده تالش ، رضوانشهر و ماسال و امیر عابدی رئیس هیات فوتبال تالش برگزار شد افراد زیر بعنوان هیات مدیره تیم چوکا انتخاب شدند :

پرویز کمالی اسالم

فردین میرزایی پره سر

رمضانی رضوانشهر

امیر احمدی شاندرمن

نظرنیا شاندرمن

باباخانی لیسار

صابر فرجامی حویق

وحید پیرعباسی تالش
همچنین اقای کمالی بعنوان رئیس هیات مدیره و هادی صادقی بعنوان مدیر عامل تیم چوکا انتخاب شدند
تیم چوکا آماده حضور در مسابقات لیگ دسته دوم کشور میشود