حجت الاسلام موسوی در بخش دیگری از صحبتهایش از مسئولین شهرستان خواست تا این طرح را به صورت شفاف به مزایده عمومی بگذارند.

حجت الاسلام موسوی به شایعه سوق دادن تعمدی مسافران از ماسال به فومن، واکنش نشان داد

امام جمعه ماسال در بخشی از خطبه های امروز خود که وبسایت ماسال نیوز آن را به تحریر درآورده، در خصوص شایعه های مطرح شده در خصوص تعمد در موضع گیری علیه برخی گردشگران گفته: طوری جلوه داده بودند که موسوی وقتی دارد با درباره گردشگری حرف می‌زند می‌خواهد آن‌ها به ماسال نیایند تا به فومن بروند. خب، مگر موسوی در فومن رستوران و مسافر کاشانه دارد که گردشگر به فومن برود برایش منفعت داشته باشد؟
حجت الاسلام موسوی در بخش دیگری از صحبتهایش ضمن تایید اصل جمع آوری زباله در ییلاقات ماسال، از مسئولین شهرستان خواست تا این طرح را به صورت شفاف به مزایده عمومی بگذارند.

وی همچنین در خطبه های هفته پیشین خود به صراحت اعلام کرده که به هیچ وجه با حضور مسافران و گردشگران در شهرستان ماسال مخالف نبوده و برخی از حرفهای او به درستی در شبکه های اجتماعی بازنشر نشده اند.