حسین نیرومند اصلی ترین نامزد مورد حمایت اصولگرایان در انتخابات مجلس تالش خواهد بود

حسین نیرومند اصلی ترین نامزد مورد حمایت اصولگرایان در انتخابات مجلس تالش خواهد بود

این نامزد دور گذشته انتخابات توانست آرای قابل توجهی را در سه شهرستان تالش, رضوانشهر و ماسال را بدست آورد اما با این درصد قابل توجهی از بدنه اصولگرایان در انتخابات از محمود شکری حمایت کردند.

در این دوره از انتخابات اما خبرهایی به گوش می رسد این حسین نیرومند است که حمایت بدنه اصولگرایان سه شهرستان را خواهد داشت.

انتخابات مجلش تالش نزدیک به دو سال دیگر برگزار خواهد شد اما مطابق دوره های گذشته, زمزمه های آن از همین حالا شنیده می شود.