نیرومند و جمعه های مردمی
حضور «حسین نیرومند»قاضی دیوان عدالت اداری و نامزداحتمالی مجلس در تالش در مسابقات اسب سواری ییلاق «دشت دامن» ارتفاعات پونل ، رضوانشهر

نیرومند و جمعه های مردمی

حضور «حسین نیرومند»قاضی دیوان عدالت اداری و نامزداحتمالی مجلس در #تالش در مسابقات اسب سواری ییلاق «دشت دامن» ارتفاعات پونل ، رضوانشهر

خبرنگار اجتماعی : رامتین نیک مهر