رامین باباپور که سال قبل با ۷ رای شورای شهر شهردار تالش شده بود
ظهر امروز با ۵ رای مخالف برکنار شد

رامین باباپور که سال قبل با ۷ رای شورای شهر شهردار تالش شده بود

ظهر امروز با ۵ رای مخالف برکنار شد

  • نویسنده : رامتین نیک مهر
  • منبع خبر : اویشار خبر