بازدید میدانی از محل برگزاری مسابقات کشتی گیله مردی در شهرستان سیاهکل توسط سرپرست انجمن کشتی استان ؛ جناب ولی قنبرزاده و مسئول کمیته داوران ؛ جناب شاپورمعینی و …

بازدید میدانی از محل برگزاری مسابقات کشتی گیله مردی در شهرستان سیاهکل توسط سرپرست انجمن کشتی استان ؛ جناب ولی قنبرزاده و مسئول کمیته داوران ؛ جناب شاپورمعینی و …

 

  • نویسنده : رامتین نیک مهر