جمشید دولتی در ۱۶ آبان سال ۹۴ جایگزین سید فضایل صفوی در آموزش و پرورش ماسال شد.

پایان کار مدیریت جمشید دولتی در آموزش و پرورش ماسال نزدیک است.

با توجه به ابلاغ  قانون منع بکارگیری بازنشستگان، به نظر می رسد جمشید دولتی مدیر آموزش و پرورش شهرستان ماسال نیز شامل این موضوع باشد و به زودی باید از این منصب کنار برود.

روز گذشته، شورای نگهبان اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تایید کرد و بدینترتیب بسیاری از مدیران و استانداران سراسر کشور که این موضوع را شامل می شوند، می بایست از کار برکنار شوند.

جمشید دولتی در ۱۶ آبان سال ۹۴ جایگزین سید فضایل صفوی در آموزش و پرورش ماسال شد و طی این مدت توانست با کمک چهره ی خلاقی همچون مهرداد فیاض تحولات مثبتی در بدنه آموزش و پرورش این شهرستان ایجاد نماید؛ از بکار گیری مدیران جوان گرفته تا نظم دهی به امورات این اداره.

حالا اما به نظر می رسد، این چهره فرهنگی با سابقه شهرستان ماسال باید جای خود را به فرد دیگری واگذار کند.

گمانه زنی ها در خصوص جایگزین او بسیار است اما سلیمان عزیزی، صمد عاشوری و سید هادی محمدی از گزینه های مطرح جایگزینی وی مطرح هستند.