مگر در شهرستان فومن قحط الرجال است که بخشدار سردارجنگل همزمان سرپرست بخشدار مرکزی نیز هست.

دکتر سالاری استاندار گیلان پاسخگو باشد!

مگر در شهرستان فومن قحط الرجال است که بخشدار سردارجنگل همزمان سرپرست بخشدار مرکزی نیز هست.

اینکه در هر برهه زمانی و با تغییرات ایجاد شده در بدنه دولت، مدیران با کفایت و بی کفایت نیز در برزخ این تغییرات قرار میگیرند شکی نیست و امریست طبیعی .اما در این گیرودار آشفته بازار و لابی گری سیاسیون برای به منصب نشاندن یاران خود سبب میگردد تا مطالبات بحق مردم یه لنگه پا در هوا بوده و یا در سیلاب بی تدبیری جاری و ساری باشد.
حال اینکه با عزل دکتر عظیمی نژاد که از جوانترین بخشداران وقت کشور بود و با عملکرد چشمگیر خود توانسته بود مانع رانت و چپاولگری سودیان شود و در دل مردم جا باز کند .امروز بخشداری جایگزین وی شده که نه تنها نتواسته باری از مشکلات مردم فهیم این شهر را کم کند بلکه به دلیل قحط الرجالی امروز به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی فومن نیز است.
براستی تدبیر استاندار گیلان در حوزه این دوبخش چه خواهد بود و با توجه به شعار جوانگرایی و چالاکی مدیران خود چرا تاکنون نگاهی به جوانگرایانه به این شهر نداشته است.
براستی بخشداری که بنا به خوش ذوقی های نمایندگان وقت به کرسی بخشداری تکیه زده و از مشکلات روستاهای خود باخبر نیست چگونه میتواند بخش بزرگ مرکزی را با مطالبات محقق نیافته شهروندان اداره نماید.چرا که اگر قرار به عزل و نصب است بطور حتما باید مسئول جدید باید دارای کارنامه درخشان ،چالاکی، تدبیر و نوآوری در مدیریت و دلسوز مردم باشد.
جناب دکتر سالاری مردم فهیم دوبخش مرکزی و سردارجنگل فومن منتظر تدبیر ودرایت شما هستند.

ابراهیم نیازمند گشتی