فرماندار ماسال: بنده به هیچ وجه با احدی معامله نخواهم کرد؛ درهای فرمانداری بدون واسطه برای همه ی مردم باز است،

محمدجواد عامر گفت: ۵ نفر خود را قیم این شهر میدانستند، می گفتند هر کس که ما بخواهیم می تواند فرماندار را ببیند اما اجازه نخواهم داد دیدن من به واسطه دلال صورت بگیرد.

فرماندار ماسال در حاشیه تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان ماسال گفت: این روزها درهای کاسبی عده ای بسته شده است؛ آنها تهمت می زنند، سعی می کنند تخریب کنند، اشکال ندارد ما آمده ایم حرف بخوریم؛ اگر به به و چه چه بشود باید به خودمان شک کنیم!
اینکه نگرانی ها زیاد شده، چون نمی توانند  برخی موضوعات را علم کنند، می کشانند به مسائل سیاسی  که بنده گماشته فلانی هستم!
خدا را شاهد می گیرم، تا بحال یک بار نماینده شهرستان به بنده نگفته کسی را بردارم یا فلانی را بزارم. ایشان نهایت حرفش این است که فلانی را تغییر نمی دهی؟ بنده می گویم حاج آقا تصمیم خودم را گرفتم. ایشان هم می گوید شما نماینده دولت هستید؛ تصمیم با شماست.
در این زمینه با اطرافیان مشورت می کنم، اما تصمیم را خودم خواهم گرفت. نهایتا می گویم فلانی را می خواهم تعویض کنم.

متاسفم برای عده ای کوته فکر و خوشحالم که مردم وقتی بنده را می بینند آنها را سرزنش می کنند. تغییر حق مدیر است، بنده اختیار دارم این کار را بکنم.
مگر بنده سند دارم؟ مگر آقای قاسم نژاد مدتی بعد فرمانداری اینجا بیکار نبود و دوباره در جای دیگر فرماندار شد!؟ بنده اینجا هستم دو صبای دیگر می روم.
استاندار می آید بگویم چه؟ من اصولگرایم؟ من اصلاح طلبم! من برادر شهیدم  حق ندارید مرا بر دارید!؟
نمی خواهم آبروی کسی را ببرم، اما بروید بررسی کنید ببینید چه چیزی رخ داده در برخی از جاه ها!؟
به هیچ کس وامدار نیستم، برای آمدن به این فرمانداری به هیچ کس وامدار نبوده ام؛ منت هیچ کسی را نکشیدم. اگر قرار باشد نباشم همین فردا می روم، کارمند دولت هستم، افتخارم این است که فرهنگی هستم؛ گچ و قلم و تابلو دستم است.
مگر ۲۸ سال خدمت بنده در فرمانداری بوده؟
یکی در روز ۳۰ بار زنگ می زند، یکی دو بار من چکار کنم بگویم به بنده زنگ نزن؟
بنده به هیچ وجه با احدی معامله نخواهم کرد؛ درهای فرمانداری بدون واسطه برای همه ی مردم باز است، برای دیدن من نیازی به دلالی عده ای نیست.