این پروژه ی گردشگری ۲ اشتغال را به همراه خواهد داشت.

با حضور معاون فرماندار ماسال و سایر مسئولان این شهرستان از واحد بوم گردی در روستای چسلی ماسال بهره برداری شد.
این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۳۰۰ میلیون ریال و با ظرفیت اشتغالزایی ۲ نفر توسط دهیاری روستای چسلی به اجرا درآمده است.