اجرای این آسفالتها به کوشش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداری ها و دهیاریهای روستاها و از محل دریافت قیر رایگان دولتی انجام شده است.

با حضور مسئولان ماسال و به مناسبت هفته دولت از آسفالت چند روستای این شهرستان رونمایی شد.

روستاهای لیپا، ویرمیه، گیله سرا، آهک لان، طبق سر، گامیشبان، وشمه سرا، مهدی خان محله، توت نسا و سراکه از بخش مرکزی و روستاهای معاف، شیخ نشین، سیاه دوله و قران از بخش شاندرمن از جمله این پروژه ها بوده اند که به صورت نمادین از آسفالت روستای معاف شاندرمن رونمایی شد.

اجرای این آسفالتها به کوشش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداری ها و دهیاریهای روستاها و از محل دریافت قیر رایگان دولتی انجام شده و طول این آسفالت ها به طور کلی ۱۷/۵ کیلومتر بوده و در مجموع ۲۵ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای آن صرف شده است.