محمود شکری در گفتگو با ماسال نیوز مدعی شده که هر سه فرزندش فاقد شغل هستند.

فرزندان محمود شکری کجا هستند؟ از چه رانتهایی برخوردارند!؟

در پی راه اندازی کمپین فرزندت کجاست توسط وبسایت تالش فردا در منطقه, تا کنون دو چهره به این کمپین پیوسته اند, احسن اله رادمهر در هفته گذشته و محمود شکری امروز.

محمود شکری در گفتگو با ماسال نیوز مدعی شده که هر سه فرزندش فاقد شغل هستند. اما این موضوع تا چه میزان صحت دارد؟

در پاسخ به این ادعا باید گفت”حرفهای محمود شکری کاملا صحت دارد و باید گفت هیچ کدام از فرزندان او از رانت پدر برخوردار نشده اند.”

طبق تحقیقات به عمل آمده توسط خبرنگاران ما, دختران محمود شکری به طور کلی فاقد شغل بوده و پسر ایشان, محسن, همزمان با تحصیل به صورت پاره وقت در بازار موبایل تهران مشغول به فعالیت است, بدون اینکه حتی مغازه ای داشته باشد