همزمان با آغاز ایام محرم، ایستگاه های صلواتی در این شهرستان کار خود را آغاز کردند.

محرم امسال نیز از راه رسید و ایستگاه های صلواتی مختلف در سطح شهر ایجاد شده اند.

این تصویر مربوط به محل برپایی ایستگاه صلواتی مسجد جامع شاندرمن است که توسط سید ماهان نقیبی به انتشار درآمده است.

همه ساله و به مناسبت محرم در ماسال، ایستگاه های صلواتی مختلفی در سطح شهرستان ماسال ایجاد می شود که محوریت آن توسط جوانان این منطقه است.