نام مرتضی شهبازی در بین گزینه های معاونت فرمانداری ماسال قرار گرفت.

مرتضی شهبازی بخشدار پیشین صومعه سرا و شهردار فعلی شاندرمن از گزینه های معاونت فرمانداری ماسال خواهد بود.

به گزارش تالش فردا، در شرایطی که طی چند روز اخیر از ارسال نام شهبازی به استانداری گیلان شنیده هایی به گوش می رسد اما با این حال این موضوع هنوز قطعی نشده است و موضوع مذاکره با وی مربوط به چیزی حدود دو ماه پیش بوده است.

بر اساس این گزارش محمد جواد عامر نزدیک به دو ماه پیش صحبتهایی با مرتضی شهبازی برای معاونت این فرمانداری به عمل ورده اما هیچ گاه نام او رسما برای استانداری ارسال نشده است.

فرماندار ماسال پیشتر تغییرات احتمالی در بدنه مدیران میانی را رد نکرده، اما بارها تاکید کرده که این موضوع به خود مدیران اعلام خواهد شد.
در حال حاضر قربان خوشحال در پست معاونت فرمانداری شهرستان ماسال مشغول به خدمت می باشد.

مرتضی شهبازی از چهره های اصلاح طلب شهرستان ماسال به شمار می آید که کمتر از یک سال پیش برای دومین بار به عنوان شهردار شاندرمن انتخاب شد.