اینکه برخی مسئولین جلوی دوربین باشند مورد انتقاد مردم قرار گرفته، پیشنهاد می کنیم مسئولین در بین مردم حضور داشته باشند.

سرهنگ جمال رضا دوست، جانشین محترم فرمانده سپاه ناحیه ماسال و محمد کاتوزی شهردار ماسال به حضور مسئولین در ردیف نخست مراسم شام غریبان انتقاد کردند.

 

به گزارش تالش فردا شهردار ماسال در این رابطه گفت: اعتقاد دارم بین مردم و مسئولین در مراسم شام غریبان نباید تفاوت قائل شویم.

مهندس محمد کاتوزی، ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم گفت: بنده به ایجاد داربست بین مردم و مسئولین انتقاد دارم؛ اینکه مسئولین در ردیف اول و جدای از مردم باشند را به هیچ وجه را قبول ندارم.
اینکه برخی مسئولین جلوی دوربین باشند مورد انتقاد مردم قرار گرفته، پیشنهاد می کنم مسئولین در بین مردم حضور داشته باشند، بنده سال گذشته نیز در آنجا حضور نیافتم.
کاتوزی افرود: اعتقاد دارم اگر ما مسئولین ادعا می کنیم که خدمتگذار واقعی امام حسین(ع) هستیم مثل دیگران در بین مردم باشیم، بگذاریم آنها (مردم) که ولی نعمت هستند بیایند در صفوف اول قرار بگیرند.

در ادامه سرهنگ جمال رضا دوست، جاشین محترم سپاه ناحیه ماسال ضمن تایید صحبتهای شهردار ماسال گفت: در روزی که این برنامه را داریم، متاسفانه همه ی مردم می شوند مسئولین! از تمام ادارت گرفته، کارکنان آنها، از تمام میهمانان، کسی که در رشته ورزشی مقامی آورده و … می گویند ما باید بیایم داخل و در صف اول بایستیم!
مردم به این وضعیت انتقاد دارند، حتی از تهران هم تماسهایی داشته ایم در این خصوص؛ بسیار خوب است اگر اجازه دهیم مسئولین در بین مردم باشند؛ درآن طرف داربست می بایست صرفا عوامل اجرایی باشند .

جمال رضا دوست افزود: عزادار باید در بین مردم باشد؛ هیچ فرقی بین مردم و مسئولین وجود ندارد، این خیلی زیبا می شود که مسئولین رو به روی مردم نباشند.