یک شهرووند از مردم فومن و شفت خواسته زمینهایشان را به راحتی از دست ندهند.

یک شهروند فومنی به وضعیت فروش زمینها با قیمت ارزان به چهره های غیر بومی انتقاد کرده است.

پیام او را در ادامه عینا خواهیم خواند:

لطفاً به مردم شریف شفت و فومن اطلاع رسانی کنید که به تهرانی ها و اصفهانی و یزدیها و … زمین های خود را به ثمن بخس نفروشند که فردا علاوه بر نابودی فرهنگ و تمدن گیل و تالش ؛ باید برای این مهمانان ناخوانده کارگری کنند.

در بسیاری از مناطق ایران بی آبی و خشکسالی بیداد می کند و تنها گیلان زمین از سفره های غنی آبی برخوردار است از این رو، اصفهانی ها، یزدی ها ، تهرانی ها و حتی خوزستانی ها به شدت در حال مهاجرت به گیلان هستند متاسفانه کشاورزان زمینهای خود را قیمت ارزان در اختیار آنان قرار می دهند.
افزون بر این بسیاری از گردشگران این روزها به مناطق فومن، شفت، ماسال و تالش به شدت سرازیر شده اند بی آنکه بستر مناسبی برای پذیرش این مسافران وجود داشته باشد و  راهها و اماکن روستایی به هیچ عنوان ظرفیت این حجم مسافر را ندارد.
متاسفانه این مسافران علاوه بر رعایت نکردن آداب و رسوم مردمان بومی گیل و تالش، ترافیک سرسام آور و آلودگی محیط زیستی را برای ما به ارمغان آورده اند. بر همه فرهیختگان گیل و تالش لازم است به داد تمدن و فرهنگ و محیط زیست این سرزمین برسند.