نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال اخیرا گفته پیوستن به FATF موجب نفوذ امریکا در ایران خواهد شد؛ اما یا ماجرا به همین سادگی است!؟

نماینده مردم تالش اخیرا گفته آمریکا می خواهد از طریق FATF به کشورمان نفوذ کند؛ اما سوالی که پیش می آید این است که آیا هنوز جایی برای نفوذ باقی مانده است؟

جناب شکری عزیز، FATF گزینه ایده آل هیچ کدام ما نیست، اما آیا شما و همکارانتان مجالی به غیر از تن دادن به این قرارداد باقی گذاشته اید!؟
جناب شکری خاوری ها، زنجانی ها، و اخیرا جوان ۳۰ ساله ای که تنها نمونه هایی از افرادی بودند که اموال مردم را به غارت بردند حاصل چه چیزی است!؟
آیا جز این است که مجلس نتوانسته به خوبی به وظیفه نظارتی خود عمل کند!؟
جناب شکری مگر هنوز جایی برای نفوذ باقی مانده!؟ به گفته های خودتان استناد می کنم که گفته اید در ماسال، تالش و رضوانشهر برخی کارت یارانه خود را برای تسویه ماهانه خرید نان نسیه، گرو گذاشته اند!

آقای شکری عزیزفرهاد زاهدی فر مدیر سکه ثامن با اختلاس و کلاهبرداری ۱۵ هزار میلیارد تومانی از کشور گریخت! حتما می دانید که این مبلغ از ، بیشتر از بودجه عمرانی کشور و برابر با بودجه ۱۱ استان بوده است!؟

جناب شکری فرق میان ۴۵ هزار تومان با ۱۵۰۰۰ میلیارد چقدر است!؟  این موضوعات حاصل چه چیزی است!؟ ما به FATF اعتقاد نداریم اما به نظر شما راهی جز آن پیش رو خواهیم داشت!؟
جناب شکری شاید FATF  به ناچار راهی باشد تا کمکاری شما و همکارانتان را برایمان جبران نماید، اینکه حداقل بدانیم پولهای کشور از کجا به کجا می روند و شاید به این طریق از رویش امثال زنجانی، خاوری،  زاهدی و … جلوگیری شود.

جناب شکری از اینها که بگذریم به تبعات عدم پیوستن به این قرارداد فکر کرده اید؟ از فردای خروج از این قرارداد چه بر سر دلار خواهد آمد!؟ آیا نمی تواند دست آویزی برای اروپا و فشار امریکا بر آنها باشد تا بارقه امیدی که به حسن نیت اروپا به پایبندی به برجام باقی مانده از میان برود!؟

جناب شکری، انتظار می رود شرایط حاکم بر کشور را درک کرده و با آینده نگری بیشتری تصمیم گیری کنید، متاسفانه پروژه نفوذ از مدتها پیش آغاز شده و ما آن را جدی نگرفتیم که با یک اخم امریکا ارزش پول ملی ما ۵ برابر ارزش خود را طی دو ماه از دست می دهد.

جناب شکری FATF منتقد و معتقدانی در داخل کشور دارد، انتظار داریم نظر هر دو طیف را شنیده و جوانب آن را بررسی و سپس تصمیم بگیرد، زیرا این تصمیم شما می تواند به معنای وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی موکلانتان باشد.