سرهنگ ارحام عت دوست به صورت رسمی کارش را سمت در فرماندهی شهرستان ماسال، آغاز کرد.

صبح امروز و در سالن اجتماعات فرمانداری ماسال مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید و پیشین نیروی انتظامی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش تالش فردا، در این مراسم، سرهنگ ارحام عفت دوست به عنوان فرمانده جدید انتظامی ماسال معارفه شد و سرهنگ وحید اصلانی پس از ف سال خدمت در این شهرستان،به خدمت خود پایان داد.