به گزارش تالش فردا، مقادیر تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی و اماکن عمومی باید از حدودی که در استاندارد ملی ایران با عنوان “پرتوهای غیر یونساز-حدود پرتوگیری” آمده است، کمتر باشد که مشخص نیست در ماسال این اتفاق رخ داده یا خیر!؟

هفته ی گذشته تصویری از یکی از  شهروندان ماسال به دست نشریه ما رسید که به نظر کمی عجیب می رسید، در کمال تعجب فاصله دکل مخابراتی تا منزل یک شهروند به کمتر از چند متر می رسید!؟

تاکنون فاصله مشخصی جهت نصب آنتن‌ های مخابراتی از اماکن مسکونی تعیین نشده است، چرا که فاصله در کنار پارامترهای دیگری چون توان تشعشعی و زاویه تابش آنتن تعیین کننده استاندارد یا غیر استاندارد بودن حدود تشعشعات یک آنتن است.
اما با این حال، در صورت وجود نگرانی از تشعشعات آنتنی در مجاورت مکانی مسکونی باید موضوع از طریق ثبت شکایت در سامانه شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری شود تا پس از انجام اندازه گیری های لازم رای نهایی در خصوص مجاز یا غیر مجاز بودن حدود پرتودهی آنتن مورد نظر از سوی سازمان انرژی اتمی ایران صادر شود.

در هر حال مقادیر تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی و اماکن عمومی باید از حدودی که در استاندارد ملی ایران با عنوان “پرتوهای غیر یونساز-حدود پرتوگیری” آمده است، کمتر باشد.

اینکه آیا این موارد در شهرستان ماسال رعایت می شود یا خیر؟ موضوعی است که کسی از آن خبر درستی نداشته اما پیشتر مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات, ارتباطات و امنیت استانداری گیلان در واکنش به انتقاد مهدی جمالی فرد در خصوص فاصله دکلهای مخابراتی او را فاقد اطلاعات تخصصی در این زمینه دانست.

این در شرایطی است که گاها در اطراف منازل مسکونی یکی از شهروندان به قصد درآمد ممکن است زمین خود را برای ایجاد دکلهای مخابراتی واگذار نماید، در این شرایط اگر چه این اتفاق با رضایت مالک رخ می دهد، با این حال بعضا ممکن است با نارضایتی دیگر ساکنان این منطقه روبه رو باشیم.

از این رو می طلبد مخابرات شهرستان حدالمقدور فاصله دکلهای مخابراتی با منازل مسکونی را به اپراتورهای بخش خصوصی تذکر داده تا اثرات مخرب کمتری برای شهروندان دربر داشته باشد.