ولی قنبرزاده فعال فرهنگی ورزشی فومن به فردین معصومی پهلوان اهل ماسال تسلیت گفت.

جهان پهلوان فردین معصومی عموی خود را از دست داد.

 

به گزارش تالش فردا، ولی قنبرزاده طی پیامی درگذشت ایشان را به فردین معصومی تسلیت گفت:

جناب آقای فردین معصومی
قهرمان ارزنده کشتی ایران و جهان

” با نهایت تأسف و تألم درگذشت عموی عزیزتان را تسلیت عرض می نمایم. بنده را در غم خود شریک بدانید.”

?ولی قنبرزاده ، سرپرست انجمن کشتی گیله مردی استان گیلان