بهمن محمدیاری نماینده سابق تالش، رضوانشهر و ماسال ممکن است در کسوت یک مشاور به فعالیتهایش ادامه دهد.

بهمن محمدیاری نماینده سه دوره مجلس تالش در آستانه دریافت حکم مشاور یک وزیر قرار دارد.

به گزارش تالش فردا، اخبار غیر رسمی در محافل سیاسی شنیده شده که پس از مدتها دوری نماینده سابق تالش، از مناصب دولتی، اکنون به نظر می رسد، او قرار است در کسوت مشاور به فعالیت خود ادامه دهد.

این نخستین باری نیست که نمایندگان ادواری مجلس در کسوت مشاوران وزیر مشغول به خدمت می شوند، این یک رسم مرسوم در بین وزرا بوده که نمونه های آن به وفور مشاهده شده است.

تالش فردا از نام وزیر مورد نظر خبر داشته اما با این حال تا زمان تایید رسمی این خبر از رسانه ای کردن آن معذور است.