حسین اسمعیل پور از مدیران مورد تایید محمود شکری، نماینده تالش از استاندار گیلان حکم گرفت.

دکتر مصطفی سالاری با صدور حکمی حسین اسمعیل‌پور، فرماندار سابق فومن را به عنوان سرپرست اداره کل امنیتی، انتظامی و اتباع استانداری گیلان منصوب کرد.
این انتصاب از آنجایی برای شهرستان تالش حائز اهمیت است که وی از مدیران مورد علاقه محمود شکری محسوب شده و وی بارها کوشید تا زمینه ساز جانشینی وی بجای مهدوی فرماندار فعلی تالش شود.

لازم به ذکر است علاوه برا این انتصاب؛  دکتر مصطفی سالاری با صدور احکام جداگانه‌ای نادر عبداله‌پور را به عنوان مشاور استاندار در امور امنیتی و سید ارمیا مهدوی سعیدی را به عنوان مشاور استاندار در امور اجتماعی منصوب کرد.