چرا احسن اله رامهر نسبت به حضور در شهرستان تالش نگاهی متفاوت از خود نشان داده است!؟

احسن اله رادمهر این روزها در تالش هست، اگرچه نیست!

از ابتدای سال جاری به انحاء مختلف، احسن اله رادمهر در رسانه ها مطرح بوده، او ابتدا به محمود شکری بی پروا تاخت، در مقطعی با حضور در هیات مدیره ملوان بر سر زبانها افتاد، در کمپین “فرزندت کجاست؟” پیش قدم شد، با اشاره به دلبستگی به چوکا از هیئت مدیره ملوان استعفا داد، از FATF انتقاد داشت و اخیرا و روز گذشته، کار به اراسال اعلامیه در مراسمهای تالش نیز رسیده است!

همه ی اینها، نشان می دهد او ی خواهد همه جا باشد، حتی آنجا که حضور ندارد!

به نظر می رسد، پیش از اینکه خود رادمهر وارد انتخابات شود، بیانیه ها و اعلامیه های او وارد انتخابات شده اند؛ اما سوالی که پیش می آید اینکه چه زمانی فرا خواهد رسید که “رامهر” وارد انتخابات شود!؟

در طی چند وقت اخیر رادمهر اگر چه در رضوانشهر و ماسال حضور فعالتری داشته، با این حال ارتباط با شهرستان تالش را به ارسال چند پیام تسلیت محدود کرده، اتفاقی که هنوز مشخص نیست علت آن تردید در کسب آرای تالش بوده، یا اینکه نه او برنامه های دیگری در سر داشته و در آینده باید منتظر آن بود!؟