شرکت نقش نگین کادوس در تالش با مدیران استانی و شهرستانی میراث فرهنگی دیدار کرد.

جلسه ای مشترک رییس اماکن استان گیلان ، فرمانده نیروی انتظامی تالش ، رئیس اطلاعات و اماکن تالش ، معاون گردشگری میراث استان و کارشناسان مربوطه، مدیران میراث تالش و آستارا با مدیران  شرکت گردشگری نقش نگین کادوس ماسال به عنوان مجری رسمی طرح ملی ساماندهی خانه مسافر سه شهرستان برگزار شد.

این شرکت از سال گذشته به عنوان مجری رسمی خانه مسافر سه شهرستان شروع به کار کرده است، حالا و پس از گذشت کمتر از یک سال در جلسه ای با مدیران استانی و شهرستانی به دنبال رفع موانع و تسریع در روند اجرای این طرح دور یک میز گرد هم آمده است.

این جلسه که در راستای هماهنگی شهرستانی طرح ساماندهی خانه مسافرهای تالش  برگزار شد به میزبانی فرماندهی انتظامی این شهرستان صورت گرفت.