فرهیخته تالش ، آقای نادر شیخ الاسلامی از سازمان بین المللی اکو لوح شایستگی دریافت کرد.

فرهیخته تالشی ، آقای نادر شیخ الاسلامی از سازمان بین المللی اکو لوح شایستگی دریافت کرد.

ایشان در پی دیدار رسمی با دکتر مظاهری  رئیس سازمان اکو، بدلیل فعالیتهای فرهنگی لوح یادمان سازمان اکو را دریافت نمود.

  • منبع خبر : آویشارخبر