کمی بیش از یک سال تا برگزاری انتخابات تالش، رضوانشهر و ماسال باقی مانده است.

 

براساس خبرهای بدست آمده کمپین حمایتی حسین نیرومند نامزد دور پیشین انتخابات مجلس تالش و نامزد احتمالی سال آینده این حوزه طی دو هفته اخیر فعالیتهای خود را به شدت افزایش داده است.

نیرومند پیش از این برای مدتی کمتر در سطح منطقه حضور یافته بود اما هم اکنون به نظر می رسد بار دیگر فعالیتهای خود را شدت بخشیده است.

‘تصویر مربوط به دور گذشته انتخابات است.’