با توجه محدودیت منابع و در راستاى ارائه خدمات بیشتر از مردم و جامعه پزشکی شهرستان انتظار داریم از صرف و تحمیل هزینه هاى بعضا غیر ضرورى بر بیمه گران بکاهند

به گزارش تالش فردا زادامیرى رییس بیمه سلامت شهرستان تالش به مناسبت هفته بیمه سلامت در دیدار با فرماندار تالش ضمن تبریک و تشکر از همکاران خود در اداره بیمه سلامت شهرستان گفت : در حال حاضر ۶ بیشخوان سلامت در مناطق شهر چوبر حویق اسالم و بخش مرکزى به جهت حذف تردد بیمه شوندگان و تمرکز زدایی و تسهیل در ارائه خدمات به مردم مستقر هستند که با توجه به حضور پزشکان خانواده در همان منطق میتوانند از خدمات ارائه شده بهره مند گردند

وى بیان اینکه یکى از اهداف تشکیل بیمه سلامت علاوه بر وظیفه بیمه گرى حذف هزینه هاى اضافه بیمه شدگان میباشد اظهار داشت : تاکنون ١۴١ هزار نفر معادل بیش از ۶۳ در صد جمعیت تالش تحت پوشش بیمه سلامت هستند که در قالب ۵ صندوق کارکنان دولت روستاییان سایر اقشار ایرانیان و صندوق بیمه همگانی خدمات در یافت می کنند بزرگترین جامعه امارى بیمه در شهرستان محسوب میشود

رییس بیمه سلامت شهرستان با اشاره به برنامه هاى آتى این اداره در خصوص حذف هم پوشانى با سایر بیمه گران ابراز امیدوارى کرد : با توجه محدودیت منابع و در راستاى ارائه خدمات بیشتر از مردم و جامعه پزشکی شهرستان انتظار داریم از صرف و تحمیل هزینه هاى بعضا غیر ضرورى بر بیمه گران بکاهند

زادامیرى در پایان ضمن تشکر از همراهى فرماندار شهرستان و مدیر کل بیمه سلامت استان تاکید داشت : همواره سعى داشتیم با تمام مشکلات و کمبود هاى سخت افزارى تکریم ارباب رجوع و بیماران و بیمه شوندگان را سر لوحه کار خود قرار دهیم

  • نویسنده : سید رامتین نیک مهر