مراسم تودیع سرهنگ بیدار و معارفه سرهنگ عزیزی روز جمعه ۴ ابان برگزار میگردد

به گزارش تالش فردا طی روزهای آتی سرهنگ بیدار به دلیل بازنشستگی از فرماندهی سپاه ناحیه تالش  تودیع  و سرهنگ عزیزی به عنوان جانشین وی معارفه خواهد شد

گفتنیست مراسم تودیع سرهنگ بیدار و معارفه سرهنگ عزیزی روز جمعه ۴ ابان برگزار میگردد

لازم به ذکر است سرهنگ عزیزی پیش از این به عنوان جانشین فرماندهی سپاه ناحیه تالش مشغول به خدمت بوده است