ماحصل سفر مدیرکل آموزش و پرورش گیلان به ماسال چه چیزی خواهد بود!؟

نادر جهان آرای صبح امروز به ماسال آمده و ابتدا در ساختمان آموزش و پرورش این شهرستان حاضر شده است.

سفر مدیرکل آموزش و پرورش ماسال از آنجایی حائز اهمیت است که چندی پیش حواشی بسیاری برای این اداره به وجود آمد، از مهمترین این حواشی عدم حضور فرماندار ماسال در مراسم زنگ مدرسه بود.

این موضوع سبب شد در خصوص ارتباط بین دولتی  رئیس اداره آموزش و پرورش ماسال و محمد جواد عامر فرماندار این شهرستان گمانه زنیهای بسیاری صورت گیرد.
پس از این ماجرا، مهرداد فیاض هنرمند نام آشنا و معاونت آموزش و پرورش ماسال نیز از عدم حضور فرماندار در مراسمات انتقاد کرد، مهرداد فیاضی که تنها کمتر از چند ماه پیش از آن از عامر به عنوان برادری یاد کرده بود که در جلوی آن خواهد ایستاد تا گزندی به او وارد نشود.

کسی نمی داند، ریشه اختلافات در این بین چه چیزی بوده است، اما هر آنچه بود، این موضوع بسیاری را شگفت زده کرد.

حالا و پس از گذشت کمتر از یک ماه، اینبار مدیرکل آموزش و پرورش استان به شهرستان ماسال آمده و ابتدا در جلسه شورای معاونین با حضور مدیرکل آموزش و پرورش شرکت داشته  و احتمالا پس از آن در دفتر فرماندار حاضر خواهد شد.

حالا بسیاری در انتظار نشسته اند که نتیجه حضور مدیر کل در شهرستان ماسال چه خواهد بود!؟ آیا او برای پایان دادن به اختلاف نظرها تلاش خواهد کرد یا آنکه خیر !؟ اینکه سرانجام این دعوای خانوادگی چه خواهد شد!؟

باید دید که جهان آرای برای وصل کردن آمده یا آنکه فصل کردن!؟