شهرستان تالش با ۱۲۵ هزار نفر جامعه روستایی در بخش کشاورزی دارای ظرفیت های فراوانی است و سهم ۴۸ درصدی از اشتغال شهرستان را داراست

تاثیر گذاری خرید و فروش محصول کیوی و صادرات ان به کشور های مجاور در اقتصاد منطقه و تبعات مثبت اجتماعی ان در زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم و بهره مندی مناسب از اراضی باغی و ممانعت از فروش زمین های کشاورزی و ویلا سازی بر کسی پوشیده نیست
براستی در این شرایط اقتصادی کشور و اسیب پذیری جامعه روستایی پاسخ به این سوال که در صورت فقدان کیوی چه اتفاقی در منطقه روی میداد بسیار نگران کنندست !
با این وجود محصول کیوی به همان ترتیب که منشا خیر و تحول در اقتصاد منطقه گشته یکی از تهدیدهای منابع اب شهرستان نیز محسوب میشود که انتظار میرود با توجه به تجربه سخت فصل خشکسالی سپری شده تمهیدات لازم جهت بقا و توسعه این محصول استراتژیک در منطقه اندیشیده شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تالش در این راستا در گفتگو با تالش فردا گفت : شهرستان تالش با ۱۲۵ هزار نفر جامعه روستایی در بخش کشاورزی دارای ظرفیت های فراوانی است و سهم ۴۸ درصدی از اشتغال شهرستان را داراست

وی افزود : میوه کیوی یکی از استراتژیک ترین محصولات کشاورزی شهرستان تالش محسوب میشود که همه ساله در فصل برداشت تحرک جدی به اشتغال و اقتصاد منطقه تزریق میکند که اکنون با قیمت کف ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ به فروش و معامله میرسد

موسوی در ادامه از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم هفت هزار و پانصد نفر در حوزه های ترابری و کارگری و سورتینگ و بسته بندی کیوی خبر داد و بیان داشت : ۳ هزار هزار هکتار از اراضی باغی شهرستان تالش زیر سطح کشت محصول کیوی توسط چهار هزار و پانصد بهره بردار می باشد که پیش بینی میشود به میزان ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تن کیوی از باغات شهرستان تولید داشته باشیم

مدیر جهاد کشاورزی در پایان به در نظر گرفتن مشوق های مرتبط با صنایع تبدیلی اشاره داشت و گفت : در حال حاضر بیش از ۳۵ واحد سردخانه با ظرفیت ۹۰ هزار تن و ۵۰ واحد سورتینگ و بسته بندی در شهرستان تالش موجود است که کشاورزان میتوانند محصولات خود را با استفاده از این ظرفیت ها نگه داری و فراوری کرده و در صورت نیاز ، به بازار عرضه کنند