محمد جواد عامر در نشست با جمعی از فعالین سیاسی اجتماعی بخش شاندرمن ماسال از آنها خواست برای توسعه منتظر دیگران نباشند.

محمد جواد عامر در نشست با جمعی از فعالین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بخش شاندرمن گفت: هدف ما در وهله نخست کاهش مشکلات زیرساختی شهرستان، نظیر: آب، برق، گاز و … بوده اما متاسفانه ورود برخی از دستگاها و ایجاد محدودیتها، مانع از آن می شود تا در این زمینه موفق باشیم.
عامر افزود: بخش اعظمی از انرژی ما، صرف برداشتن این موانع خودساخته می شود که البته این موضوع نه تنها در ماسال، بلکه در تمامی استان گیلان مشاهده می شود.
فرماندار ماسال گفت:انتظار داریم تا همانطور که مردم همراهی و کمک ما را می خواهند تا موانع برداشته شوند، تمام دستگاه ها و ادارت نیز با همین دید به پروژه ها نگاه کنند تا رضایت مردم را کسب کنیم.

وی یادآورد شد: کسب رضایت در چنین مواردی، موجب رضایتمندی مردم از کل نظام بوده و سبب ایجاد امید و هم دلی بهتر و بیشتر آنها با مسئولان کشور خواهد شد.

مقام عالی دولت در شهرستان ماسال گفت: امروز دشمن به دنبال ایجاد نا امیدی و یاس در دل مردم است؛ نا امیدی از آینده کشور و هر کس که به این نا امیدی دامن بزند و آن را تقویت کند خواسته یا ناخواسته همراه و همگام با دشمنان است.

محمدجواد عامر افزود: متاسفانه در شهر ما نیز یک عده دوست دارند که ما تمام وقت خودمان را صرف بازیهای سیاسی کنیم، این عده دوست دارند از این طریق به اهداف شخصی اقتصادی خودشان برسند.
عامر گفت: مردم از ما این موضوع را نمی پذیرند؛ آنها از ما کار و خدمت می خواهند و از بازیهای سیاسی خسته شده اند.

وی افزود: ما با تکیه بر ظرفیت مردم و قانون حواشی را کنار خواهیم زد و گرایشات سیاسی خودمان را به خدمت رسانی به مردم گره نخواهیم زد.

فرماندار ماسال همچنین به اعضای حاضر در این جلسه گفت: برای توسعه شاندرمن نباید منتظر کسی بایستیم؛ باید با فکر خودمان و با استفاده از توانمندی بخش خصوصی، زمینه های پیشرفت را فراهم کنیم و دستگاه های مختلف را مجاب به همکاری در این زمینه کنیم.

 

  • نویسنده : سهیل حقیقت