انبوه سازان شهر ماسال، مشکلات پیش روی خود را برای مدیران ارشد شهرستان مطرح کردند.

عصر امروز جمعی از انبوه سازان ماسال، در نشستی مشترک با فرماندار، شهردار و برخی از مسئولین شهرستان، مشکلات پیش روی حرفه خود را بازگو کردند.

گزارش این جلسه، در همین وبسایت منتظر خواهد شد.

تصاویر این نشست را در ادامه ملاحظه خواهید نمود: