پس از گذشت چند ماه، سرانجام سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان ماسال معرفی شد.

طی حکمی از سوی مریم بخشی، محمدرضا روشنی به عنوان سرپرست معاونت اداره ورزش جوانان شهرستان ماسال منصوب شد.

روشنی اهل تالش بوده و قرار است از این پس به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان ماسال فعالیت کند. پیش از وی کاوه قدسی سرپرستی این معاونت را بر عهده داشت اما چندی پیش ماسال را به مقصد رشت ترک کرد.