مدیر دفتر محمود شکری : شهرداری شاندرمن قیر کمتری دریافت کرده اما ۶۴ کوچه را با آن آسفالت کرده اما چرا این کار در ماسال انجام نشده باید دلیلش را جویا شد!

نادر جلالیان در خصوص خبر عدم تخصیص سهیمه قیر رایگان به شهرداری ماسال گفت: شهردار شاندرمن با ۳۰۰ تن سهمیه قیر ۶۴ کوچه را آسفالت کرد؛ شهرداری ۵۰۰ تن گرفت اما چرا کاری انجام نشد خدا می داند!

مدیر دفتر شکری در تماسی تلفنی در این خصوص گفت: محمود شکری در یک تاریخ و روز مشترک برای شهرداری های ماسال و شاندرمن در مجموع ۸۰۰ تن قیر رایگان فراهم آورد؛ پس از آن به هر دو شهردار تماس گرفتم، ظاهرا آنها راهی استان شدند و در یک روز ۸۰۰ تن را تحویل گرفتند.

وی افزود، تمامی این ۸۰۰ تن به یک پیمانکار مشترک تحویل داده شده که اسناد آن نیز موجود است، در این میان ۳۰۰ تن برای شهرداری ماسال و ۵۰۰ تن باقی مانده برای شهرداری ماسال اختصاص یافته بود.

جلالیان در ادامه و در واکنش به این خبر که محمود شکری به وعده اش برای تامین قیر رایگان به شهرداری ماسال عمل نکرده گفت: این موضوع صحت نداشته و پیمانکار هم قیر ماسال را تحویل گرفته و هم قیر شاندرمن و باید مشخص شود این قیر در کجا مصرف شده است!؟

مدیر دفتر شکری در این رابطه گفت: جالب است بدانید که شهرداری شاندرمن در گزارشی که صبح امروز به آقای شکری دادند از آسفالت ۶۴ کوچه با این قیر خبر دادند، برای ماسال نیز همین پیمانکار قیر را به مقداری بیشتر هم گرفته است، اما اینکه چرا کار را انجام نمی دهد باید دلیل آن را جویا شد!

وی در پایان یادآور شد: وظیفه نظارات بر عملکرد پیمانکار بر عهده شهرداری بوده و در صورت هر گونه بد عهدی این نهاد می تواند ساز و کار لازم برای پاسخگویی او را فراهم نماید.