خطر بزرگی حوزه ی شهری ماسال را تهدید می کند که اگر به زودی تمهیداتی برای آن اندیشیده نشود ممکن جان و مال شهروندان این شهر را با خطراتی جدی روبه رو سازد.

به گزارش تالش فردا تخریب آب بند انحرافی  داخل شهر بر روی رود ماسال از مدتها پیش جریان داشت اما؛ همزمان با بارشهای اخیر و جاری شدن سیل در رودخانه خالکایی، این بند قدیمی مرکز شهر، به شدت تخریب شده است.
خالکایی رودی پر آب و آورده است و سیلابهای ناشی از تخریبهای محیط زیستی نیز بر شدت سیلها افزوده، برداشت از بستر پایین دست و گود افتادگی این بستر و تخلیه بند از زیر، از عوامل اصلی شکستن بند بوده و هست، این بند در گذشته نیز بطور کامل تخریب شده اما اختلاف ارتفاع ایجاد شده انقدر نبود و از سوی دیگر در آن مقطع،  بند به موقع باز سازی شد.

بر اساس این گزارش حدود ۷۰ درصد از این بند مهم از جمله حوضچه ی زیر بند، دیواره حفاظت شرقی، کانال سردهنه و  نهردوله ملال شکسته شده و کارایی و استحکام آن، بطور خطرناکی  کاهش یافته است.

طی چند دهه اخیر بستر رود پایین دست بند بدلایل مختلف  حدود۱۲ متر نسبت به سطح بالادست آن ، گود افتده است. این دلایل عبارتند از  کف کنی بدلیل انرژی زیاد اب سرازیر شده از بند  (آب رود در برخی سیلها به ۴۰ _۵۰متر مکعب در ثانیه می رسد و انرژی زیادی را در ان نقطه تخلیه می کند)؛ ایجاد اختلاف ارتفاع اولیه و ازدیاد این انرژی  با افزایش سالیانه ارتفاع آبشار بند.

متخصصان و کارشناسان رودخانه و عمران آب  معتقدند؛ انرژی عظیم سیلهای مشابه سیل اخیر، خواه ناخواه بر دامنه تخریب بند افزوده و  به تخریب کامل و شکستگی بخش باقی  مانده و سرازیر شدن بستر بالادستی آن خواهد انجامید که این امر امکان اثرات مخرب زیادی را در پی خواهد داشت.

خیلی ساده: آورده و انرژی سیلی که بتونی با این استقامت را تقریبا درهم شکسته و بشکند، امکان تخریب شدید بستر و دیواره ها و ابنیه و پل و حتی بعد از تخلیه بستر توسط اب،امکان خالی کرردن و تخریب تاسیساتی که برای سد لاستیکی ایجاد شده و نیز تاسیسات شهرداری برای پارک ساحلی را نیز دارد.

 

باید بگوییم؛ بخش مانده ی آب بند تسلیم شدنی و شکستنی است.  اگر پایین دست این بخش ( که هم زیر آن در حال خالی شدن است و هم از بالا انرژی و اثرات مخرب شدید بر ان اعمال شده و تکه تکه می شکند و می ریزد) بزودی حتی بطور موقت تقویت نشود  و بشکند، امکان دارد سیلی با انرژی سیل هفته گذشته  (هفته سوم آبان ۹۷)  مناطق بالا دستی بند را حتی تا فواصلی بالاتر از سد لاستیکی بشوید و چند متر گود اندازد و تخریب نماید.

بسته به مقاومت بستر رود و انرژی سد و … ممکن از زمان تخریب، اجازه و فرصت هر گونه اقدام بر علیه این بحران و تهدید را بگیرد و پل اصلی، مغازه های دو سوی رود سد لاستیکی و … با خطر جدی تخریب مواجه شوند.

 

این در شرایطی است که  در سالهای گذشته شهرداری ماسال  قراردادی جهت ترمیم پایین دست بند با پیمانکار منعقد نمود،  مقداری کار صورت گرفت یعنی مقداری سنگ کوهی زیر دست بند ریخته و چیده شد که اتفاقا در حفاظت ان تا به امروز موثر بوده است؛  اما  از قرار اطلاع بدلیل عدم پرداخت صورت وضعیت پیمانکار و بحث معروف بدهکاری_ طلبکاری ،کار از حدود دو سال پیش متوقف شد.

متاسفانه ترمیم و تحکیمی که می توانست دو سال پیش  با  هزینه ای خیلی کمتر از امروز انجام شود و مانع از خسارتهایی که تاکنون ایجاد شده گردد راه بجایی نبرد.

به نظر می رسد، عملیات  نجات و سپس بازسازی این آب بند می بایست یکی از مهمترین موضوعات پیش روی ستاد مدیریت بحران شهرستان باشد، زیرا در صورت  وقوع اتفاقی در این سطح، خسارات و عواقب ان می تواند به حد باورنکردنی مخاطره آمیز باشد.