به گزارش تالش فردا، منصور یوسفی همچنین گفته: در پنج ماهه اول سال ۹۷ همانند سال قبل ۵ کشور عراق ، آذربایجان ، افغانستان ، ترکیه و پاکستان بترتیب بیشترین ورودی گردشگر به کشور را داشته اند.

مشاور امور میراث فرهنگی و گردشگری معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه بازدید از موزه ملی ایران گفت : نقشه راه توسعه گردشگری کشور با تاکید رییس جمهور محترم در یک کارگروه ویژه و بشکلی کاملا علمی و با رعایت استانداردهای لازم تدوین می شود.

دکتر منصور یوسفی که به همراه دکتر نوکنده رییس موزه ملی ایران و جمعی از مسئولین و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور از این موزه بازدید کردن ، ضمن برشمردن غنای اشیای ارزشمند تاریخی و فرهنگی در دو دوره ایران باستان و اسلامی این موزه به برطرف ساختن نواقص موجود و اتمام پروژه های نیمه تمام آن تاکید کرد و افزود در طی سالهای اخیر اقدامات بسیار اساسی در این موزه صورت گرفته که جای تقدیر از مدیریت محترم و همکاران توانمندشان می رود.

وی ضمنا با اشاره به کارگروهی که بزودی کار تهیه و تدوین نقشه راه توسعه گردشگری کشور را با تاکید رییس جمهور محترم آغاز خواهند کرد اضافه کرد طبق آمارها در پنج ماهه اول سال ۹۷ همانند سال قبل ۵ کشور عراق ، آذربایجان ، افغانستان ، ترکیه و پاکستان بترتیب بیشترین ورودی گردشگر به کشور را داشته که طبق بررسیهای غیررسمی نوسانات ارزی تاثیر گذارترین دلیل آن می تواند باشد.