فرماندار ماسال گفت: در کشور ما فرهنگی شکل گرفته که به واسطه آن برخی به مصرف کنندگان مرد به اقماض می نگرند اما در خصوص بانوان اینگونه نیست و مورد سرزش بیشتری قرار خواهند گرفت.

محمدجوادعامردر نخستین جلسه کارگاه آمورشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی شهرستان ماسال با محوریت  آشنایی با خطرات و راهکارهای پیشگیری مصرف مواد  گفت: به چند دلیل در کشور ما، مصرف مواد مخدر رشد داشته  است؛ عوامل اجتماعی- اقتصادی ( متاسفانه نتوانسته ایم در این زمینه پاسخگوی جوانان خود باشیم)، فقر و بیکاری،  اوقات فراغت، عوامل سیاسی –جهانی به این معنی که کشور ما کشمکشهای سیاسی بیشتری داشته و دشمنان برای جوانان برنامه ریزی ویژه ای کرده اند.

عامر یادآور شد: دیگر عوامل افزایش مصرف مواد، عوامل فرهنگی است، به نحوی که سبک زندگی های امروزی تغییرات گسترده ای داشته  و نسبت به گذشته متفاوت شده ؛ همچنین فاصله حرف تا عمل برخی مبلغین فرهنگی و عواملی از این دست نیز از عوامل رشد این معضل در کشورمان بوده اند.

مقام عالی دولت در شهرستان ماسال افزود: اینکه گمان کنیم افرادی هستند که هیچ گاه با این معضل مواجه نخواهند شد، باید بگوییم خیر؛ متاسفانه تمامی خانواده ها به نوعی در معرض آسیب مواد مخدر قرار دارند و باید دائما هوشیار باشند.

فرماندار ماسال در ادامه و با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه، نگاه فرهنگی به سمت خانواده و جوانان بوده، گفت: باید در این زمینه از ظرفیت تشکلهای مردم نهاد برای آموزش و پیشگیری استفاده شود.

وی همچنین یادآور شد: بسیاری، هنگامی که صحبت از اعتیاد می شود گمان می کنند که این موضوع صرفا مختص مردان است، اما آمارها نشان می دهد متاسفانه بخش قابل توجهی از مصرف کنندگان مواد در کشور را بانوان تشکیل می دهند.

محمد جواد عامر افزود: رشد اعتیاد در زنان سریعتر از مردان بوده و متاسفانه آسیب پذیری و طول درمان آنها نیز بیشتر از مردان است؛ از طرف دیگر فرهنگی در کشور ما شکل گرفته که به واسطه آن برخی به مصرف کنندگان مرد به اقماض می نگرند اما در خصوص بانوان اینگونه نیست و مورد سرزش بیشتری قرار خواهند گرفت.

عامردر ادامه با اشاره به هزینه های اجتماعی هر فرد مصرف کننده برای جامعه گفت:  تعداد گرفتاران مصرف مواد در کشور را بالغ بر یک میلیون نفر بوده  که تصور کنید هر کدام از این افراد ۵ نفر اعضای نزدیک خانواده خود را نیز به نوعی با این معضل خود درگیر نمایند، به عبارتی حدود ۵ میلیون نفر از افراد جامعه را شامل خواهد شد.

وی همچنین افزود: امروزه تنوع مواد مخدر بسیار و از نوع آن از سمت سنتی به صنتی گرویده و تهیه و مصرف آن بسیار آسان شده که این موضوع می طلبد همه ی ما نگاهی جدیتر به این موضوع داشته باشیم.

فرماندار ماسال در پایان گفت: متاسفانه بسیاری از جرایمی که شکل می گیرند ریشه در مصرف مواد مخدر دارند؛ بحث طلاق ، کودک آزاری،سرقت، قتل و مواردی از این دست؛ که همه ی آنها ثابت می کنند،آموزش و پیشگیری تا چه میزان پراهمیت خواهد بود.