شهرداری ماسال طی بیانیه ای تلویحا عنوان کرده که پیمانکاری که سهیمه قیر را دریافت کرده از سوی دفتر شکری معرفی شده است؛ موضوعی که در نوع خود می تواند تامل برنگیز باشد.

پس از گفتگوی نادر جلالیان با وبسایت تالش فردا، حالا شهرداری ماسال در جوابیه ای هر گونه کمکاری از جانب خود را قویا تکذیب نموده است؛ آنها همچنین در بیانیه خود آورده اند پیمانکار مربوطه از سوی دفتر شکری معرفی شده، موضوعی که می تواند چالش برانگیز باشد، زیرا یک نماینده و یا دفتر وی حق انتخاب پیمانکار برای پروژه ها را نخواهند داشت.

در ادامه بیانیه شهرداری ماسال را ملاحظه خواهید کرد:

بسمه تعالی

در راستای پاسخگویی و شفاف سازی عملکرد شهرداری، به پیشگاه خداوند بزرگ و مردم عزیز شهرمان، درباره سهمیه اختصاص یافته قیر، جهت آسفالت خیابانها و کوچه های شهر، از دفتر نماینده محترم با رسانه ها مصاحبه ای انجام شده که ناشی از بی خبری مطلق ایشان است. لذا برای تنویر بیشتر افکار عمومی، شرحی را تقدیم مردم شریف می نماییم..

چنانکه شهردار محترم در مصاحبه اخیر بیان داشتند، هزینه آسفالت خیابان های ماسال در شرایط کنونی با احتساب همه مخارج، بیش از ۳۰میلیارد تومان برآورد شده است، در این شرایط هم، شهرداری ماسال با درآمد اندک، نبود منابع موجود و نداشتن درآمد پایدار، تا این زمان فقط توانسته ۳میلیارد تومان هزینه کند..

درباره سهمیه قیر دریافتی توسط نماینده محترم وبزرگوار که باخبر هستیم، ایشان حواله ۵۰۰ تن قیر را از وزارت راه و شهرسازی دریافت و تحویل پیمانکار معرفی شده ازطرف دفتر خود داده اند که تا امروز کاری انجام نداده اند..
ضمن اینکه همین پیمانکار پیشتر برای شهرداری با استفاده از منابع داخلی، کار آسفالت را انجام داده است و شهرداری بخش زیادی از هزینه را از قیر رایگان سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور پرداخت و بخشی را بدهکار است.
پیمانکار معرفی شده دفتر نماینده عزیز سهمیه ۵۰۰ تن که معادل ۷۰۰ میلیون تومان آن زمان بوده را دریافت و بعنوان امانت در نزد خود دارد و هنوز کاری را انجام نداده که بعنوان گزارش خدمت مردم عزیزم تقدیم بداریم..

نکته پایانی:
بار دیگر از همه فعالان، گروه های سیاسی و اعضای آنها خواستاریم که شهرداری را سیاسی و جناحی نکنند.

برای مردم بزرگوار، دخالت افراد غیرمسئول که با ایجاد تنش در ادارات، باعث دلخوری مردم شده و در جامعه ایجاد التهاب می کنند، چهره هایی شناخته شده اند و اهدافشان هم پرواضح است. بی گمان به نتیجه هم نمی رسند.

تمام هدف مجموعه شهرداری اجرایی و خدمت به مردم است. برای ما خدمت به مردم بزرگ ترین افتخار بوده و به آن می بالیم..

بااحترام روابط عمومی شهرداری ماسال