نام مدیر آموزش و پرورش ماسال در بین نامزدهای جانشینی فاضل نیا در آموزش و پرورش فومن دیده می شود.

طی روزهای اخیر برخی رسانه های فومن تلحویا جمشید دولتی را گزینه مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان نامیده اند.

دولتی هم اکنون، مدیریت آموزش و پرورش ماسال را بر عهده دارد و از آبان سال ۹۴ در این سمت به خدمت مشغول بوده است.
این در شرایطی است که محمود قاسم نژاد هم اکنون به عنوان فرماندار شهرستان فومن مشغول به کار است که پیشتر با دولتی سابقه همکاری داشته است.

اتفاقات آموز و پرورش ماسال از اوایل مهرماه امسال بر سر زبانها افتاد، هنگامی که بسیاری از اختلاف عقیده فرماندار ماسال و مدیریت فعلی آموزش و پرورش این شهرستان خبر می دادند؛ اما با گذشت زمان این اختلافها کمرنگ شد.

اکنون اما شاید بار دیگر دولتی و قاسم نژاد در شهرستانی دیگر همراه شوند؛ اتفاقی که تا کنون قطعی به نظر نیامده اما شواهد نشان می دهد، یکی از گزینه های اصلی جانشینی فاضل فاضل نیا سرپرست فعلی آموزش و پرورش شهرستان، جمشید دولتی مدیر باسابقه و نزدیک به بدنه دولت در ماسال باشد.