طاهر کوهی تنها پس از گذشت چند ماه انتصابش به عنوان رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ماسال، با این سمت خداحافظی کرد و به فرمانداریی شفت رفت.

صبح امروز، استاندار گیلان به پیشنهاد فرماندار شفت برای انتصاب طاهر کوهی به عنوان معاون خود، پاسخ مثب داد.

به گزارش تالش فردا، دکتر مصطفی سالاری استاندار گیلان با صدور حکمی، طاهر کوهی را به عنوان معاون فرماندار شهرستان شفت منصوب کرد.

این در شرایطی است که طاهر کوهی کمتر از چند ماه پیش به عنوان رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان ماسال معرفی شده بود و بسیاری از انتصاب او به عنوان معاون فرماندار شفت شگفت زده شده اند.

بنابر شنیده ها، حجت الاسلام افتخاری، نماینده فومن و شفت در این انتصاب نقشی تعیین کننده داشته است.