محمود شکری طی سال گذشته بارها و بارها با شورای شهر شاندرمن نشست داشته، اما اکنون یکی از شهروندان ماسال می پرسد: دست آورد این جلسات چه چیزی بوده است!؟

یکی از شهروندان از رئیس شورای شهر شاندرمن پرسیده دست آورده جلسات پرتعداد با محمود شکری چه چیزی بوده است!؟

هفته گذشته جلسه شهردار و اعضای شورای شهر شاندرمن با محمود شکری در خصوص مشکلات شهری برگزار شد؛ مطابق معمول عکس جلسه با یک تیر کوچک به انتشار درآمد و دیگر اثری از نتایج و ماحصل این دیدار به دست نیامد.

اکنون سوالی که از رئیس محترم شورای شهر خواهم داشت اینکه: به راستی دست آورد این جلسات نسبتا پرشمار این مجموعه با محمود شکری چه دست آوردی را برای شهرداری این بخش داشته است؟!

از طرف دیگر هفته گذشته مشخص شده ۳۰۰ تن قیر رایگان در طول یک سال اخیر به شاندرمن اختصاص پیدا کرده است؛ موضوعی عادی که به نظر می رسد حتی اگر از این جلسات هم برگزار نمی شد، در اختیار این نهاد قرار می گرفت.

حالا از جناب کوهساری می خواهم بپرسم آیا این جلسات تنها به یک عادت تبدیل شده یا اینکه نه، نشستهایی سیاسی و یا حتی خیر صرفا نشستهای بیهوده ای بوده است؟ اگر غیر از این است و دست آوردی برای مردم شاندرمن داشته آنها را شفاف اعلام کند!