به مناسبت شروع هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار از کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان ماسال تجلیل به عمل آمد.

 

به مناسبت شروع هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار از کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان ماسال تجلیل به عمل آمد.

حسین شهیدزاده رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی . به منظور تقدیر از زحمات و تلاش کتابداران شهرستان که با صبر و حوصله و سحه صدر در خدمت فرهنگ این شهرستان خدمات ارائه می دهند تجلیل بعمل آمد . این مسئول فرهنگی اذعان داشت با توجه به اینکه در شرایط فعلی و با پیشرفت علم و فناوری ،اعم از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی که در حوزه های مختلف خدمات در اختیار مخاطبین قرار میدهد ولی ارتباط با کتابخانه و ارتباط مستقیم با کتاب و مطالعه تاثیرش بر ذهن و جامعه قابل لمس بوده که میتواند بسیار مثمر ثمر باشد.