انتخابات هیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی ماسال روز آینده برگزار شده و بودجه سال 97 تعیین خواهد شد.

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی روستایی ماسال روز یکشنبه ، تاریخ ۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۹صبح در دفتر شرکت تعاونی روستایی تشکیل خواهد شد.

سهامداران و افراد صاحب نظر و دلسوز میتوانند در بزرگترین مرجع تصمیم گیری برای سه سال آتی تعاونی و سرنوشت آن موثر باشند و با انتخاب افراد مطلع و دلسوز برای اعضای هیئت مدیره و انتخاب مدیر عامل مورد نظر گامی موثر در شکوفایی و رونق تعاونی برداشته شود.

دستور جلسه اعم از :
تصویب تراز نامه سود و زیان سال۹۶
پیش بینی بودجه سال ۹۷
انتخاب هییت مدیره
انتخاب بازرس