نماینده سابق مجلس تالش بار دیگر فعالیتهای انتخاباتی خود را از سر گرفته است؛ او مدتهاست که از صحنه سیاسی فاصله گرفته و اکنون می کوشد بار دیگر به میدان باز گردد.

گزارشات نشان می دهد مطابق سالهای گذشته، بهمن محمدیاری فعالیتهای آخر هفته انتخاباتی خود را از سر گرفته است.

او در سه شهرستان تالش, رضوانشهر و ماسال حاضر شده و با جمعی از هواداران خود دیدار داشته است.

انتخابات مجلس تالش اسفند ماه سال آینده برگزار خواهد شد و هنوز مشخص نیست چه کسانی در این انتخابات نامزد خواهند شد.
این در شرایطی است که یاری پیش از این و در دور گذشته انتخابات نتوانسته نظر مساعد شورای نگهبان را کسب نماید و در همان مراحل ثبت نام، نام او از لیست نامزدهای نهایی حذف شد.