یکی از شهروندان ماسال از عدم شرکت در جلسات مجموعه شهرداری این شهر تمجدید کرد.

در پاسخ به دوست عزیزی که فرمودن که چرا شهردار و شورای شهر به بازدید همراه مدیر کل رودخانه ها و نماینده شهرستان از رودخانه نرفتن باید بگم:

اتفاقا از مجموعه شهرداری تشکر می کنم که به دنبال حرکات پوپولیستی نبوده و عملگرایی را دنبال می کنن.

مگه این بازدیدها قبلا انجام نشده بود!؟ عکسهاش موجوده! چرا قبلا کاری نکردن!؟

در ضمن کدوم جلسه و یا بازدیدی تو ماسال انجام شده که برای شهرستان دست آوردی داشته!؟ ممنون می شم این دوست عزیز دو موردش را عنوان کنن!

از آقای شهردار و مجموعه شورا تقاضا دارم بجای شرکت در جلسات و بازدیدهای بی مورد عملگرایی را دنبال کنن و در دام این جریانسازیهای مشخص نیفتن.