محمد کاتوزی وضعیت شهر ماسال پس از شکست سد قدیمی این شهر را بحرانی قلمداد کرد.

محمد کاتوزی در گفتگو با سیمای استان گفت: به دلیل شکسته شدن سد قدیمی ماسال کلیه زیرساختها, پل ها, خیابانها و منازل مسکونی آن در خطر و بحران قرار گرفته است.

وی همچنین از استاندار گیلان خواسته به دستگاههای زیربط دستور لازم دهد تا هر چه سریعتر به دادشهر ماسال برسند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

این در شرایطی است که این سد از مدتها پیش حالت نیمه شکسته به خود گرفته بود و وبسایت تالش فردا نیز گزارشی در این خصوص تهیه و منتشر نموده بود.