تصاویری از حاشیه های رودخانه مرغک شاندرمن ماسال منتشر شده که به نظر می رسد می تواند در آینده دردسرهایی برای این بخش به وجود آورد.

طی روزهای اخیر تصاویری از بخش شاندرمن ماسال در رسانه ها منتشر شده که چند سازه درست بر سر رودخانه مرغک قرار گرفته اند.

گزارشات نشان می دهد این سازه ها اخیرا ساخته شده اند، با وجود آنکه امکان فرونشست آنها وجود داشته و می تواند موضوعی خطرناک باشد.

اما سوالی که پیش می آید اینکه این سازه ها چگونه در بستر رودخانه های شاندرمن سر بر آورده اند!؟

باتحریم و سیل بجنگیم بس نیست! برای بی تدبیری های مسئولین نیز باید دل مردم بلرزد!؟