میلاد کوهساری برای دومین بار متوالی به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری های ماسال انتخاب شد.

 

کوهساری توانست با ۵ رای به مدت سه سال، به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری‌های ماسال انتخاب شد.

قابل ذکر است میلاد کوهساری در تاریخ ۲۳ آبان ۹۷ در انتخابات هییت مدیره شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی ماسال به عنوان نفر اول انتخاب شده بود.